ژولین دوویویه | نشر نی

ژولین دوویویه

ژولین دوویویه، کارگردان و فیلمنامه‌نویس در هشت اکتبر سال 1896 در شهر لیل فرانسه به دنیا آمد. نخستین اثر مهم فیلم فاجعهٔ لورد بود. موفقیت تجاری این فیلم او را بر آن داشت که ادامهٔ این فیلم باعنوان احتضار اورشلیم را بسازد. موفقیت‌های دوویویه در دههٔ 1930 آغاز شد. فیلم ماریا شابدولن از بهترین ملودرام‌های دههٔ سی فرانسه برای او شهرتی جهانی به همراه داشت و فیلم بعدی‌اش باندرا با موفقیتی بیش از آن مواجه شد. په‌په لوموکو، ‌وحشت، زمان قاتل‌هاست، ماریان دوران جوانی من، دفترچهٔ مجلس رقص، دنیای کوچک دون کامیلو و بازگشت دون کامیلو از دیگر آثار شاخص او به حساب می‌آیند. دوویویه در 29 اکتبر سال 1967 درگذشت.


نشر نی و ژولین دوویویه
کتاب‌ها