ژان پیاژه | نشر نی

ژان پیاژه

ژان پیاژه ۹ اوت ۱۸۹۶ در نوشاتل سوئیس متولد شد. پس از پایان دبیرستان، با ورود به دانشگاه نوشاتل به تحصیل علوم طبیعی پرداخت و دکتری خود را از همان دانشگاه دریافت کرد. از سال ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۱ در دانشگاه‌های نوشاتل، ژنو و دفتر بین‌المللی آموزش و پرورش به تدریس پرداخت و از سال ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۳ به دعوت دانشگاه سوربن در این دانشگاه تدریس کرد. در سال ۱۹۵۵ مرکز بین‌المللی شناخت‌شناسی ژنتیک را تأسیس کرد و تا پایان عمر ریاست آن را برعهده داشت. پیاژه نه‌تنها روان‌شناس کودک، بلکه فیلسوفی است که کودک را به‌عنوان وسیله‌ای برای شناخت برگزید. در ضمن زیست‌شناسی است که در سال ۱۹۲۰ درک شهودی و اساسی از سیبرنتیک داشته است. او در ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۰ در ژنو درگذشت.


نشر نی و ژان پیاژه
کتاب‌ها