ژان فرانسوا دورتیه | نشر نی

ژان فرانسوا دورتیه

ژان فرانسوا دورتیه، متولد سال ۱۹۵۶ در فرانسه، جامعه‌شناس و نویسنده، مؤسس و سردبیر مجله‌ی علوم انسانی در فرانسه است.


http://www.dortier.fr
نشر نی و ژان فرانسوا دورتیه
کتاب‌ها