ژان رنوار | نشر نی

ژان رنوار

ژان رنوار، کارگردان فرانسوی، در پانزدهم سپتامبر 1894 در مون‌مارتر به دنیا آمد. او در زمان خودش از کارگردانان پیشرو و برجستهٔ سینمای فرانسه به شمار می‌رفت و الهام‌بخش کارگردانان دیگر بود. دو فیلم اولیهٔ رنوار، دختر آب و نانا، آغازگر دو درون‌مایهٔ عمده در آثار او هستند: طبیعت و تئاتر. رودخانه، توهم بزرگ، قاعدهٔ بازی و جنوبی‌ از آثار شاخص او به شمار می‌روند. رنوار در دوازدهم فوریهٔ 1979 درگذشت.


نشر نی و ژان رنوار
کتاب‌ها