چنگیز پهلوان | نشر نی

چنگیز پهلوان

چنگیز پهلوان، نویسنده و پژوهشگر، متولد سال ۱۳۱۸ در تهران است. تحصیلات ابتدایی را در تهران گذرانده و در وین و فرانکفورت در رشته‌های علوم سیاسی و اجتماعی تحصیل کرده است. وی سابقه‌ی تدریس در دانشگاه‌های مختلف ایران و اروپا را دارد و استاد میهمان کالج سنت آنتونیز آکسفورد، برلین و اسنابروک بوده است.


نشر نی و چنگیز پهلوان
کتاب‌ها