پوریا ناظمی | نشر نی

پوریا ناظمی

من پوریا ناظمی، دانش آموختهٔ ریاضیات محض از دانشگاه فردوسی مشهد و روزنامه‌نگار علمی هستم. پیش از این عضو هیأت تحریریهٔ ماهنامهٔ نجوم، دبیر سرویس علمی روزنامهٔ جام‌ جم، مؤسس و سردبیر ضمیمهٔ علمی جام جم به نام سیب، عضو تحریریهٔ دانستنیها، همکار برنامهٔ تلوزیونی آسمان شب، طبیعت فراموش شده بودم و در برخی از برنامه‌های دیگر تلویزیونی مانند فرجه و کندو نقش کوچکی زیر عنوان مشاور داشتم.

در حال حاضر اما تنها، عضو تحریریهٔ مجلهٔ دانستنیها هستم و به عنوان روزنامه‌‌نگار آزاد با روزنامه‌های جام جم، نشریه La Veillée de nuit و مجله نجوم هم همکاری و همچنین از هر فرصتی که بتوانم برای ترویج علم استفاده می کنم.

به دلیل علاقهٔ شخصی‌ام به ستاره‌شناسی سال‌ها است که فعالیت نجوم آماتوری دارم. مدت‌ها با شاخهٔ آماتوری انجمن نجوم ایران همکاری داشتم و عضو هیأت دبیران آن بودم. در رصدخانهٔ آموزشی زعفرانیه تهران و چند مرکز دیگر به تدریس نجوم پرداخته‌ام و در برگزاری برخی از برنامه‌های ترویجی و نجومی نظیر روز نجوم، پروژه‌های ۱۰۰ ساعت نجوم و شب‌های گالیله از مجموعه پروژه‌های سال جهانی نجوم و بسیاری دیگر مشارکت داشته‌ام. چند دوره‌ای داور رقابت رصدی مسیه بودم و پس از این‌که ایدهٔ برگزاری رقابت رصدی صوفی را مطرح کردم دو دوره با همکاری کاظم کوکرم مسئول برگزاری آن بودم.

به نقل از وب‌سایت شخصی پوریا ناظمی


نشر نی و پوریا ناظمی
کتاب‌ها