پل پیرسون | نشر نی

پل پیرسون

پل پیرسون، متولد سال ۱۹۵۹، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است.
وی تحصیل‌کردهٔ رشتهٔ علوم سیاسی است و لیسانس خود را در سال ۱۹۸۱ از کالج اوبرلین دریافت کرده و فوق‌لیسانس را در سال ۱۹۸۶ و دکتری خود را در سال ۱۹۸۹ در دانشگاه ییل به پایان رسانده است.
او از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۴ در دانشگاه هاروارد نیز به تدریس پرداخت و از سال ۲۰۰۳ به مدت دو سال ریاست بخش تاریخ و سیاست انجمن علوم سیاسی امریکا را عهده‌دار بود.


pierson@berkeley.edu
نشر نی و پل پیرسون
کتاب‌ها