هوشنگ مرادی کرمانی | نشر نی

هوشنگ مرادی کرمانی

هوشنگ مرادی کرمانی در سال 1323 در روستای سیرچ (SIRCH) از توابع کرمان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در همان روستا گذراند و برای ادامهٔ تحصیلات به کرمان و تهران آمد و در رشتهٔ زبان انگلیسی لیسانس شد. نویسندگی را از سال 1339 در کرمان و همکاری با رادیو محلی کرمان آغاز کرد و سپس در تهران از سال 1347 اولین داستان او در مجلهٔ خوشه چاپ شد. چند سال با مطبوعات همکاری کرد و بعد به نوشتن نمایشنامه و برنامه‌های رادیویی پرداخت و از سال 1357 کار خود را با نوشتن کتاب در زمینهٔ ادبیات کودکان و نوجوانان ادامه داد.


نشر نی و هوشنگ مرادی کرمانی
کتاب‌ها