هنریک ایبسن | نشر نی

هنریک ایبسن

هنریک ایبسن (۲۰ مارس ۱۸۲۸ ـ ۲۳ مه ۱۹۰۶) نمایشنامه‌نویس بزرگ و کارگردان تئاتر نروژی است. برخی از نمایشنامه‌های مهم او عبارتند از براند، ارکان جامعه، خانه‌ی عروسک، اشباح، دشمن مردم، مرغابی وحشی، هدا گابلر، استاد معمار، و  جان گابری‌یل بورکمن.
نمایشنامه‌های او، پس از آثار شکسپیر، بیش از آثار هر نمایشنامه‌نویس دیگری در جهان اجرا شده است و هنوز هم اجرا می‌شود.


نشر نی و هنریک ایبسن
کتاب‌ها