هربرت وایزبرگ | نشر نی

هربرت وایزبرگ

هربرت ف. وایزبرگ پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه ایالت اوهایو، تحصیلات خود را در دانشگاه مینه‌سوتا به پایان برد و مدرک دکترای خود را از دانشگاه میشیگان دریافت کرد. وی سردبیر همکار مجله امریکایی علوم سیاسی و مؤلف‌همکار مقدمه‌ای بر تحقیق پیمایشی و تحلیل داده‌ها بوده است. او چندین مقاله در مجلات با عناوین متنوعی مانند «تحلیل حضور و غیاب در کنگره»، «روش‌های مقیاس‌سازی»، «هویت حزبی»، و «سنجه‌های روابط آماری» نوشته است.


weisberg.‎1@osu.edu
نشر نی و هربرت وایزبرگ
کتاب‌ها