هادی چپردار | نشر نی

هادی چپردار

هادی چپردار متولد سال 1353 در تهران است. او لیسانس مهندسی مکانیک و فوق لیسانس MBA دارد.


نشر نی و هادی چپردار
کتاب‌ها