نوربرت لینتن | نشر نی

نوربرت لینتن

نوربرت لینتُن یکی از مورخان، استادان و منتقدان برجستهٔ هنر مدرن در انگلستان است که همواره تماس نزدیکی با جامعهٔ هنری و هنرمندان کشورهای مختلف جهان داشته است. او در 22 سپتامبر 1927 در برلین به دنیا آمد. سال‌ها در دانشگاه‌های گوناگون انگلستان به تدریس تاریخ و نقد هنر اشتغال داشت و چندین سال مدیریت نمایشگاه‌های شورای هنر بریتانیای کبیر را عهده‌دار بود. پروفسور لینتُن در از سال 1976 استاد تاریخ هنر در دانشگاه ساسکس بود و درسال 1989 از این دانشگاه بازنشسته شد. وی بیش از بیست جلد کتاب در زمینهٔ تاریخ و نقد هنر نگاشته که اکثر آن‌ها به زبان‌های مختلف جهان ترجمه شده است. لینتن در سی‌ام اکتبر سال 2007 در برایتون انگلستان درگذشت.


نشر نی و نوربرت لینتن
کتاب‌ها