نقد و بررسی کتاب | نشر نی

نقد و بررسی کتاب

94/12/12

جلسه‌ی نقد و بررسی کتاب «تاریخ اندیشه‌ی سیاسی غرب: از یونان باستان تا عصر روشنگری»

 

با حضور: دکتر جهانگیر معینی علمداری، دکتر احمد بستانی، دکتر قدیر نصری

 

زمان: یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۵

مکان: سالن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی واقع در طبقه‌ی دوم ساختمان جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

کتاب‌ها