نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی | نشر نی

نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی

آیت‌الله نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی به سال ۱۳۰۲ در شهر نجف‌آباد متولد شد. تا شش سالگی به مکتب‌خانه می‌رفت و دوران ابتدایی را در مدرسه‌ی شیخ حسینعلی مدیر گذراند. تا پانزده سالگی برخی دروس حوزوی را در مدرسه‌ی علمیه‌ی ریاضی نجف‌آباد فراگرفت. در سال ۱۳۱۸ به اصفهان رفت و در مدارس حوزوی مهم اصفهان درس خواند. کمی بعد تدریس مغنی را در این مدرسه شروع کرد و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. در سال ۱۳۲۶ به قم سفر کرد و به مدرسه‌ی حاج ملاصادق رفت. از همان سال‌ها پژوهش در حوزه‌ی دین را آغاز و کتاب‌های بسیاری تألیف کرد. وی در اردیبهشت سال ۱۳۸۵ درگذشت.


نشر نی و نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی
کتاب‌ها