مهشید میرمعزی | نشر نی

مهشید میرمعزی

مهشید میرمعزی متولد سال ۱۳۴۱ در قزوین است. تحصیلات ابتدایی تا دبیرستان را در قزوین گذرانده و در سال ۱۳۶۴ با سفر به آلمان، پس از گذراندن دوره‌ی کالج فنی، در رشته‌ی مهندسی فضای سبز در دانشگاه شهر اسن تحصیل کرده است. پس از بازگشت به ایران از سال ۱۳۷۲ کار ترجمه را شروع کرده و تاکنون بیش از بیست‌وپنج عنوان کتاب از او منتشر شده است.


نشر نی و مهشید میرمعزی
کتاب‌ها