مهسا خیراللهی | نشر نی

مهسا خیراللهی

مهسا خیراللهی، دانش‌آموخته‌ی زبان و ادبیات فرانسه است از دانشگاه اصفهان. نخستین ترجمه‌ی او رمانی پلیسی است از کلود راگون به‌نام الوار برای تابوت‌ها.


نشر نی و مهسا خیراللهی
کتاب‌ها