مهرآور جعفر نادری | نشر نی

مهرآور جعفر نادری

مهرآور جعفرنادری متولد سال ۱۳۵۰ در تهران، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی رشته‌ی سینما / تدوین از دانشگاه هنر در سال ۱۳۷۵ و مقطع کارشناسی ارشد سینما از همان دانشگاه در سال ۱۳۷۸ است.


mehr.mermaid@yahoo.com
نشر نی و مهرآور جعفر نادری
کتاب‌ها