مهدی فدایی مهربانی | نشر نی

مهدی فدایی مهربانی

مهدی فدایی مهربانی، نويسنده و پژوهشگر، متولد سال ۱۳۶۱ در تهران است. او در دومين جشنواره‌ی بين‌المللی فارابی در گروه فلسفه، کلام، اخلاق، اديان و عرفان، به عنوان برگزيده‌ی جوان معرفی شد. وی در حال حاضر دوره‌ی دکتری علوم سياسي ـ اندیشه سیاسی ـ را در دانشگاه تهران می‌گذراند. پیدایی اندیشه‌ی سیاسی عرفانی در ایران در چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی گام اول در پاییز ۱۳۸۹ به عنوان کتاب برگزیده شناخته شد.


fadaiemehdi@yahoo.com
www.mehdifadaie.blogfa.com
نشر نی و مهدی فدایی مهربانی
کتاب‌ها