مهاتما گاندی | نشر نی

مهاتما گاندی

مهاتما گاندی با نام اصلی موهنداس کارامچاند گاندی، رهبر سیاسی و معنوی هند، در دوم اکتبر ۱۸۶۹ در یک خانواده هندو در گجرات هند به دنیا آمد. از سال ۱۸۹۴ رهبری جنبش استقلال هند را از بند استعمار بریتانیا به دست گرفت تا سرانجام در سال ۱۹۴۷ آن را به ثمر رساند. پس از مبارزات فداکارانه‌اش، از سوی مردم هند مهاتما یا "روح بزرگ" لقب گرفت. گاندی با این که خود هندو بود، اما از اصل برابری حقوق مسلمانان با هندوها دفاع می‌کرد. او الگوی مسالمت‌جویی و مبارزه با خشونت در جهان است. گاندی زندگی خود را وقف حقیقت‌جویی، مبارزه با خشونت و ترویج صلح در جهان کرد و سرانجام پس از چندین سوء قصد سی‌ام ژانویه ۱۹۴۸ در سن هفتاد و نه سالگی توسط یکی از ناسیونالیستهای افراطی هندو هدف گلوله قرار گرفت و از دنیا رفت.


نشر نی و مهاتما گاندی
کتاب‌ها