منیژه نجم‌عراقی | نشر نی

منیژه نجم‌عراقی

منیژه نجم‌عراقی زادهٔ تهران به سال 1331 و دانش‌آموختهٔ دانشگاه شيراز در رشتهٔ مهندسي الكترونيک است. دوران اشتغال خود را در شركتی دولتی در سال 1385 به پايان برده و از آن پس ترجمه و ويراستاری در هر دو زمينهٔ فنی و غيرفنی را به صورتی حرفه‌ای‌تر پی گرفته است.


نشر نی و منیژه نجم‌عراقی
کتاب‌ها