منوچهر صبوری | نشر نی

منوچهر صبوری

شادروان منوچهر صبوری متولد سال ۱۳۱۴ در بجنورد و از اساتید برجسته‌ی جامعه‌شناسی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود و دروس مهمی را وارد این دانشکده کرد. او طی فعالیت علمی خود آثار ارزشمندی را ترجمه کرد. «جامعه‌شناسی» (آنتونی گیدنز)، «اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی» (پیتر کیویستو)، «بنیادهای نظریه‌ی اجتماعی» (جیمز کلمن)، «ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی» (جوئل شارون)، «سیاست، جامعه‌شناسی و نظریه‌ی اجتماعی» (آنتوی گیدنز)، «مقدمات جامعه‌شناسی» (مارتین البرو) از آن جمله‌اند. صبوری همچنین مؤلف کتاب‌های «جامعه‌شناسی سیاسی»، «جامعه‌شناسی سازمان‌ها: بوروکراسی مدرن ایران»، «جامعه‌شناسی سازمان‌ها» و... بود. به پاس خدمات علمی شادروان صبوری، انجمن جامعه‌شناسی ایران با اعطای نشان علمی غلامحسین صدیقی از ایشان به عنوان مترجم برتر علوم اجتماعی تجلیل کرد.


نشر نی و منوچهر صبوری
کتاب‌ها