منصور وثوقی | نشر نی

منصور وثوقی

منصور وثوقی متولد سال ۱۳۲۰ در برازجان است. او دیپلم طبیعی را در سال ۱۳۳۹ گرفت و در سال ۱۳۴۴ با كارشناسی علوم اجتماعی از دانشكده‌ی ادبيات دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. كارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی را در سال ۱۳۴۶ از دانشگاه تهران دریافت کرد و سپس برای ادامه‌ی تحصیل راهی فرانسه شد. وی در سال ۱۹۷۴ موفق به اخذ دكتری جامعه‌شناسی از دانشگاه رنه‌دكارت سوربن شد. وی هم اكنون عضو هيئت علمی و دانشيار دانشكده‌ی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران است.


نشر نی و منصور وثوقی
کتاب‌ها