منصور همامی | نشر نی

منصور همامی

در سال 1307 خورشیدی در شهر رشت متولد شدم. آموزش ابتدایی را در همین شهر به پایان رساندم. در سال 1321 به تهران مهاجرت کردیم و من دورهٔ متوسطه را در دبیرستان فرخی و دبیرستان نظام تهران گذراندم. در سال 1328 از دانشکدهٔ افسری فارغ‌التحصیل شدم و در سال 1331 از دانشکدهٔ فنی دیپلم مهندسی راه و ساختمان گرفتم. در سال 1333 به اتحاد جماهیر شوروی رفتم. پس از اخذ مدرک دکتری در علوم فنی، ابتدا در دانشکدهٔ مهندسی ساختمان شهر رستف و سپس در دانشکدهٔ پلی‌تکنیک باکو تدریس کردم. در سال 1967 میلادی به کشور الجزایر مهاجرت کردم و در وزارت صنایع و معادن به عنوان مشاور فنی به کار مشغول شدم. از سال 1986 در فرانسه اقامت گزیده‌ام.


نشر نی و منصور همامی
کتاب‌ها