مصطفی سلاحی | نشر نی

مصطفی سلاحی

مصطفی سلاحی متولد سال 1319 در همدان است. او مقاله‌های بسیاری دربارهٔ غارهای ايران نوشته و تاکنون دو کتاب با عنوان غارهای ايران در سال‌های 1378 و 1387 تأليف کرده است. وی از کوهنوردان و غارنوردان پرسابقهٔ ایران و یکی از مدرسین فعال دورهٔ طبیعت‌گردی سازمان میراث فرهنگی است.


نشر نی و مصطفی سلاحی
کتاب‌ها