مصطفی ازکیا | نشر نی

مصطفی ازکیا

مصطفی ازکیا در سال ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمده است. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران است و دکتری جامعه‌شناسی خود را در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آبردین اسکاتلند دریافت کرده است. وی در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران جامعه‌شناسی تدریس می‌کند و علاوه بر آن صاحب کرسی گروه مطالعات روستایی در مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی این دانشگاه است.


mostafa_azkia@yahoo.com
azkia.ir
نشر نی و مصطفی ازکیا
کتاب‌ها