مسعود چلبی | نشر نی

مسعود چلبی

مسعود چلبی به سال ۱۳۳۱ در شهر یزد زاده شد. او در سال ۱۳۶۳ در مقطع دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه میشیگان غربی در امریکا فارغ‌التحصیل شد.


نشر نی و مسعود چلبی
کتاب‌ها