مزدک بلوری | نشر نی

مزدک بلوری

مزدک بلوری متولد ۱۳۵۵ در کرمانشاه، استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر ترجمه است. او از دانشگاه علامه طباطبایی تهران مدرک دکترای ترجمه دارد. از او کتاب هایی در حوز‌ه مطالعات ترجمه و ادبیات داستانی منتشر شده است.


نشر نی و مزدک بلوری
کتاب‌ها