محمد یوسفی | نشر نی

محمد یوسفی

محمد یوسفی متولد سال ۱۳۴۷ در تهران و فارغ‌التحصیل کارشناس شیمی در سال ۱۳۷۴، کارشناسی فلسفه در سال ۱۳۷۹، کارشناس ارشد فلسفه غرب در سال ۱۳۸۳ از مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است.
آثار منتشرشده‌ی او عبارتند از:

۱- درآمدی کوتاه به ذهن (نشر نی)
۲- اختیار و عصب‌زیست‌شناسی (انتشارات ققنوس)
۳- درآمدی کوتاه به مغز (نشر نی)
۴- فلسفه‌ای برای زندگی (انتشارات ققنوس)
۵- فلسفه در قرن جدید (انتشارات ققنوس)
۶- متافیزیک (انتشارات ققنوس)
کتاب‌های «درآمدی کوتاه به ذهن» و «درآمدی کوتاه به مغز» با ترجمه‌ی او برگزید‌ی ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی ریاست جمهوری شد.

 


نشر نی و محمد یوسفی
کتاب‌ها