محمد کردبچه | نشر نی

محمد کردبچه

محمد کردبچه متولد سال ۱۳۳۴ است. او دارای مدرک کارشناسی‌ارشد رشته‌ی اقتصاد نظری از دانشگاه ايست آنگليا و مدیر کل اسبق دفتر امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. کردبچه از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ کارشناس دفتر برنامه‌سنجی و اقتصاد عمومی، از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ معاون دفتر تحقيقات عملیاتی (معاونت انفورماتیک)، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۱ معاون دفتر اقتصاد کلان و از سال ۱۳۸‍۱ تا سال ۱۳۸۲ مشاور امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی بوده است.


نشر نی و محمد کردبچه
کتاب‌ها