محمد دهقانی | نشر نی

محمد دهقانی

محمد دهقانی متولد سال ۱۳۴۴ در اراک است. او عضو سابق هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران است و علاوه بر چاپ مقالات مختلف در نشریات معتبر ادبی، تألیف و ترجمه‌های مطرحی در حوزه‌ی تاریخ و ادبیات و فرهنگ داشته است. وی در سال ۲۰۰۶ دیپلم افتخار انجمن ادبی پارناسوس یونان را به مناسبت ترجمه‌ی آثار کازانتزاکیس و جایزه‌ی بهترین نقد کتاب در حوزه‌ی تاریخ و جعفرافیا را از خانه‌ی کتاب ایران در سال ۱۳۹۲ دریافت کرده است. دهقانی سابقه‌ی تدریس در دانشگاه سمنان، دانشگاه تهران، و دانشگاه پکن و همچنین در دوره‌های مختلف المپیاد ادبی دانش‌آموزان دارد.


نشر نی و محمد دهقانی
کتاب‌ها