محمد حریری اکبری | نشر نی

محمد حریری اکبری

محمد حریری اکبری متولد سال 1322 در تبریز است. او فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی رشتهٔ علوم اقتصادی و سیاسی از دانشگاه ملی ایران در سال 1348، کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی همان دانشگاه در سال 1358 و دكتری رشتهٔ علوم اجتماعی از دانشكدهٔ ماكسول دانشگاه سيراكيوز نيويورك در سال 1362 است. وی در حال حاضر عضو هيئت علمی و استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبريز است.


نشر نی و محمد حریری اکبری
کتاب‌ها