محمدمهدی بهکیش | نشر نی

محمدمهدی بهکیش

محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، متولد سال 1323 در مشهد است. وی رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی است.


نشر نی و محمدمهدی بهکیش
کتاب‌ها