محمدقلی یوسفی | نشر نی

محمدقلی یوسفی

محمدقلی یوسفی به سال 1333 در مسجد سلیمان متولد شد. او در مقطع دکتری اقتصاد صنعتی با گرايش بين‌الملل از دانشگاه پنجاب هندوستان فارغ‌التحصیل شده و عضو هيئت علمی دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي است.


نشر نی و محمدقلی یوسفی
کتاب‌ها