محمدرضا شیرازی | نشر نی

محمدرضا شیرازی

محمدرضا شیرازی متولد سال 1354 و دارای مدرک کارشناسی‌ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتری در نظریۀ معماری و پدیدارشناسی از کشور آلمان است. وی تاکنون مقالات علمی و تحلیلی متعددی را در مجلات معتبر خارجی و داخلی منتشر کرده و عضو شورای سردبیری مجلۀ بین‌المللی نظریۀ معماری (به زبان‌های انگلیسی و آلمانی) و مسئول همکاری‌های علمی و بین‌المللی مجلۀ علمی پژوهشی آرمانشهر است. مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقی وی نظریۀ معماری و شهرسازی، پدیدارشناسی، منطقه‌گرایی انتقادی، و نظریۀ پایداری و فرم شهری است.


نشر نی و محمدرضا شیرازی
کتاب‌ها