محمدرضا سرکار آرانی | نشر نی

محمدرضا سرکار آرانی

محمدرضا سرکار آرانی در شهریور ١٣٤٤ در شهرستان آران و بیدگل به دنیا آمد. او دانش آموختهٔ دانشگاه‌های شهید بهشتی و تربیت مدرس است و در سال ١٣٧٨ درجه دکتری خود را در رشتهٔ آموزش تطبیقی و بین‌الملل، از دانشگاه ناگویاى ژاپن گرفته است. در مهرماه 1383 به عنوان پژوهشگر برگزیدهٔ "انجمن توسعهٔ علم ژاپن" انتخاب شد و هم‌زمان بورس دورهٔ تحقیقاتی فوق دکتری را برای 24 ماه از این انجمن دریافت کرد. در سال 1385 دورهٔ فوق دکترى خود را در "روش‌های بهسازی آموزش" در دانشگاه ناگویاى ژاپن با موفقیت به پایان رساند و به وطن بازگشت. او هم‌اکنون دانشیار دانشگاه علامه طباطبایى، استاد وابستهٔ دانشکدهٔ مطالعات جهان در دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشگاه ناگویا و مدیر بخش تحقیقات آموزش متوسطهٔ بنیاد آموزشی ایشیدا گاکوئین در دانشگاه سیجو است.


نشر نی و محمدرضا سرکار آرانی
کتاب‌ها