محمدرضا آهنچیان | نشر نی

محمدرضا آهنچیان

محمد‌رضا آهنچیان متولد سال 1343 است. او فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشتهٔ فلسفهٔ مدیریت آموزشی است و هم‌اکنون در دانشگاه فردوسی مشهد تدریس می‌کند.


نشر نی و محمدرضا آهنچیان
کتاب‌ها