محمدرضا آخوندزاده | نشر نی

محمدرضا آخوندزاده

محمدرضا آخوندزاده به سال 1357 در یزد متولد شد. در رشتهٔ مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان لیسانس گرفت و مقطع فوق لیسانس مهندسی هسته‌ای ـ رآکتور را در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رساند.
ترجمهٔ او از کتاب دکارت تا دریدا: مروری بر فلسفه‌ٔ اروپایی ، اثر پیتر سجویک، در زمستان 1388 کتاب شایستهٔ تقدیر شناخته شد.


نشر نی و محمدرضا آخوندزاده
کتاب‌ها