محمدحسین پورکاظمی | نشر نی

محمدحسین پورکاظمی

محمد‌حسین پورکاظمی متولد سال 1323 است. او فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه تهران است.


نشر نی و محمدحسین پورکاظمی
کتاب‌ها