محمدابراهیم محجوب | نشر نی

محمدابراهیم محجوب

محمدابراهيم محجوب متولد سال 1330 در تهران است. فارغ‌التحصیل مقطع دكتری در رشتهٔ ديناميک سيستم‏ها از دانشگاه اوتاوای كاناداست و درحال‌ حاضر در دانشگاه اميركبير تدریس می‌کند.


نشر نی و محمدابراهیم محجوب
کتاب‌ها