محمدابراهیم فتاحی | نشر نی

محمدابراهیم فتاحی

محمد‌ابراهیم فتاحی متولد سال 1345 است. او فارغ‌التحصیل مقطع كارشناسی ارشد روابط بين‌الملل از دانشكدهٔ حقوق دانشگاه تهران است.


نشر نی و محمدابراهیم فتاحی
کتاب‌ها