مجید اسلامی | نشر نی

مجید اسلامی

مجید اسلامی متولد سال 1342 است. او فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی رشتهٔ کارگردانی سینما‌ست. از سال 1376 تا 1380 در مقام نویسنده، مترجم، و دبیر بخش نقد با ماهنامهٔ فیلم همکاری داشته و از سال 1381 تا 1386 نیز سردبیری 45 شمارهٔ ماهنامهٔ هفت را بر عهده داشته است. او بیست‌ودو عنوان از کتاب‌های "صد سال سینما، صد فیلم‌نامه" را در نشر نی سرپرستی کرده است.


نشر نی و مجید اسلامی
کتاب‌ها