مایکل سنت کلر | نشر نی

مایکل سنت کلر

مایکل سنت کلر در زمینه‌ی درمان فردی و خانوادگی، و نیز تدریس نظریه‌های شخصیت فعالیت دارد و در کالجِ امانوئل دانشگاه بوستون دارای سمت استادی در روان‌شناسی است. او همچنین مطالبی در حوزه‌ی روابط موضوعی و نیز تاریخچه‌ی گروه‌های هزاره باور (millenarians) (معتقدان به هزاره سلطنت مسیح و آغاز عصر سعادت) به انتشارت رسانیده است.


نشر نی و مایکل سنت کلر
کتاب‌ها