لیلی محمدحسین | نشر نی

لیلی محمدحسین

لیلی محمدحسین متولد سال 1343، کارشناس ارشد ادبیات و زبان انگلیسی است. در نقش کارشناس در تهیهٔ فیلم های آموزشی در زمینه‌های کار گروهی، ارتباط مؤثر و خلاقیت به سفارش دفتر تکنولوژی آموزش و پرورش فعالیت دارد. به مدت یک سال عضو هیئت امنای مؤسسه منادی تربیت بوده است.


نشر نی و لیلی محمدحسین
کتاب‌ها