فساد و مقبولیت قانون | نشر نی

فساد و مقبولیت قانون

از منظر جامعه‌شناسی حقوق
نویسنده: 
کتاب صوتی: 
0
تعداد صفحات: 
۲۲۸
شابک: 
978-964-185-544-6
نوبت چاپ: 
۲
قطع: 
رقعی
جلد: 
شومیز
قیمت: 
Price۲۶۰,۰۰۰ ﷼

کتاب حاضر شامل دو بخش و یک نتیجه‌گیری است. بخش نخست در چهار فصل به علل و پیامدهای عدم مقبولیت قانون در چهار حوزه‌ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌پردازد. در این بخش، پس از بررسی حاکمیت قانون و درجه‌ی حق‌داری نظام حقوقی، به زمینه‌های اجتماعی قانون، سازگاری قانون با ارزش‌های عام و اقتدار عقلانی نظام حقوقی توجه می‌شود. در پی همین، اصول چهارگانه‌ی برابری در قانون مطرح می‌گردد.

در بخش دوم نیز، در چهار فصل عوامل مؤثر بر فساد در حوزه‌های چهارگانه‌ی جامعه (ازجمله نقش سرمایه‌ی اجتماعی، هویت اجتماعی، نابرابری و انحصار اقتصادی و سازوکارهای علّی فساد و عدم مقبولیت قانون در هر حوزه بررسی و در قالب شانزده قضیه‌ی محوری بیان می‌شود.

 

     Corruption and the Legitimacy of Law: A Socio-Legal Perspective;‎ 2nd edition, 2018 

                                                                                                                   By Azadeh Chalabi

 

                                                                                           Publication Date: December 2017

                                                                                                                          Edition: 2nd

                                                                                                                          Pages: 228

                                                                                                            Publisher: Nashreney

                                                                                                                :About the Author

                                                           Azadeh Chalabi, Lecturer in Law, Liverpool University

                                                                                                                                                                                                                                                                      :Description 

  This book is structured into three parts and nine chapters.‎ The main thrust of Part I is to explore
   the key characteristics of the four major sub-systems of society- polity, community, culture and
economy- and their impacts on the legitimacy of law in the first four chapters.‎ Part II investigates
       the cascading effects of corruption on political, communal, cultural, and economic systems of
society in four chapters respectively.‎ The last part of this volume draws the causal nexus between
              corruption and the illegitimacy of law, putting forward possible response strategies.‎ With
   discussions bridging legal, sociological, economic and political theories, this book will be a useful
    resource for a wide range of audiences in different disciplines, such as Law, Sociology, Political
                                                     .science, Economics, Development studies, and Public policy

 

کتاب‌های دیگر در همین زمینه
کتاب‌ها