فریدون تفضلی | نشر نی

فریدون تفضلی

فریدون تفضلی به سال ۱۳۱۹ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۴۳به دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس‌آنجلس رفت تا در رشته‌ی اقتصاد تحصیل کند. پس از گذراندن مقطع لیسانس به دانشگاه کالیفرنیای جنوبی رفت و مقطع فوق لیسانس رشته‌ی اقتصاد را در آن‌جا به ‌پایان رساند و سرانجام با اخذ مدرک دکترای اقتصاد از همان دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. او هم‌اکنون استاد اقتصاد در دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است.


نشر نی و فریدون تفضلی
کتاب‌ها