فرهاد نیلی | نشر نی

فرهاد نیلی

فرهاد نيلی فارغ‌التحصیل مقطع كارشناسی در رشتهٔ رياضيات كاربردی از دانشگاه صنعتی شريف، كارشناسی‌ارشد در رشتهٔ برنامه‌ريزی سيستم‌های اقتصادی از دانشگاه شهيد بهشتی و دكتری اقتصاد در گرايش اقتصاد كلان از دانشگاه يورک انگلستان است. وی در حال حاضر رئيس پژوهشكدهٔ پولی و بانكی كشور، مديركل اقتصادی بانک مركزی، مشاور رئيس كل بانک مركزی و مدرس دانشگاه صنعتی شريف است.


نشر نی و فرهاد نیلی
کتاب‌ها