فرهاد مهندس‌پور | نشر نی
فرهاد مهندس‌پور

فرهاد مهندس‌پور

فرهاد مهندس‌پور متولد سال 1338 در تهران است. او تحصیل‌کردهٔ رشتهٔ تئاتر است و علاوه بر کارگردانی تئاتر، در دانشگا‌ه‌های مختلف تدریس می‌کند. وی مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس پیشین شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی است.


نشر نی و فرهاد مهندس‌پور
کتاب‌ها