فؤاد حبیبی | نشر نی

فؤاد حبیبی

فؤاد حبیبی متولد سال ۱۳۶۰ در کردستان و فارغ‌التحصیل دکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی است. او می‌گوید: دغدغه‌‏ها و علایق فکری من بیش از هر چیز بر مرکزیت امر سیاسی و اندیشیدن در باب دلالت‌‏های آن در اتصال معاصر استوار بوده است. دکمه‌ی پرچی که دال‏‌ها و نام‌‏های مختلف و گاه متعارضی همچون سوفی وانیچ، اسلاوی ژیژک و آلن بدیو را، از یکسو، به میگل ابنسور، آنتونیو نگری و اتی‏ین بالیبار، در سوی دیگر، وصل می‌‏کند. بنابراین آنچه ستاره‌ی قطبی تفکر، ترجمه و فعالیت من بوده نیل به فهمی بهتر از چگونگی و استلزامات برساختن امر مشترک در بطن وضعیت حاضر بوده است. هرچند، در سال‏های اخیر همین مسئله من را به سوی غور در آثار فیلسوفان اوان مدرن و به‌‏ویژه سنتی هدایت کرده که از ماکیاولی و اسپینوزا آغاز می‌‏شود و تا ژیل دلوز، لویی آلتوسر و الکساندر ماترون و شاگردان و متفکران حول و حوش آن‏ها ادامه می‌‏یابد. بر همین اساس در این مدت، با تلاش بسیار، سعی داشته‏‌ام که در حد توان آثاری را در معرفی و شرح اندیشه‏‌های این متفکران ترجمه کنم. پروژه‏ای که تصور می‏‌کنم می‌‏تواند، همچون هر سنتی از تفکر راستین، نه فقط شکاف‌‏ها و حفره‌‏های معرفت غالب را علنی سازد، بلکه سکته‌‏ها و سکوت‌‏های گفتارهای انتقادی رایج را نیز هویدا کند و قدرت برسازنده‌ی بدنی اندیشنده را نشان دهد که بهترین توصیف آن همانی است که آنتونیو نگری، سال‏ها پیش، در وصف اسپینوزا گفت: «نابهنجاری وحشی».      

کتب منتشر شده‌ی او عبارتند از:

1. توضیح پست‌‏مدرنیسم، استیفن هیکس، انتشارات پژواک، ۱۳۹۱، ویراستاری ترجمه‌ی فارسی، ترجمه‌ی خاطره ظهرابی و فرزانه احسانی.

2. علیه ایدئولوژی‌‏های پایان، انتشارات کتاب آمه، ۱۳۹۲، تألیف.

3. فلسفه در زمانه‌ی حاضر، آلن بدیو و اسلاوی ژیژک، انتشارات روزبهان، ۱۳۹۲، ترجمه‌ی مشترک (با کمال خالق پناه).

4. سیاست و فرهنگ زامبی در عصر سرمایه‌‏داری کازینویی، هنری ژیرو، انتشارات اختران، ۱۳۹۶، ترجمه‌ی مشترک (با بهمن باینگانی).

5. دیالکتیک برای قرن جدید، مجموعه‌ی نویسندگان، انتشارات اختران، ۱۳۹۶، ترجمه‌ی مشترک (گروه مترجمان) و ویراستاری ترجمه‌ی فارسی.

6.  ماکیاولی و ما، لویی آلتوسر، انتشارات اختران ۱۳۹۶، ترجمه‌ی مشترک (با امین کرمی).

7.  تجربه‌ی پِلِبینی: تاریخی ناپیوسته از نبرد برای آزادی، مارتین براو، انتشارات ققنوس ۱۳۹۶، ترجمه.

8.   دموکراسی علیه دولت: مارکس و لحظه‌ی ماکیاولین، میگل ابنسور، انتشارات ققنوس، ۱۳۹۷، ترجمه‌ی مشترک (با امین کرمی).

9.  ترور علیه تروریسم: آزادی یا مرگ در انقلاب فرانسه، سوفی وانیچ، نشر نی، ۱۳۹۷، ترجمه.

10. مواجهه‌ی ماکیاولی و اسپینوزا: تضاد، قدرت و انبوه خلق، فیلیپو دل لوکزّه، انتشارات ققنوس، ۱۳۹۷، ترجمه‌ی مشترک (با امین کرمی).

11. اسپینوزا و ما، آنتونیو نگری، انتشارات ققنوس، ۱۳۹۷، ترجمه‌ی مشترک (با امین کرمی).

12. بندگان مشتاق سرمایه: اسپینوزا و مارکس در باب میل، فردریک لوردون، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۷، ترجمه‌ی مشترک (با امین کرمی).

13. فلسفه برای مبارزان، آلن بدیو، نشر نی، ۱۳۹۷، ترجمه‌ی مشترک (با کمال خالق‏پناه).

14. اسپینوزا و سیاست، اتی‏ین بالیبار، انتشارات ققنوس، ۱۳۹۷، ترجمه‌ی مشترک (با امین کرمی).

15. فلسفه‌ی سیاسی ماکیاولی، فیلیپو دل لوکزّه، انتشارات ققنوس، ۱۳۹۷، ترجمه‌ی مشترک (با امین کرمی).

16. مبانی فلسفه‌ی رادیکال، چاد کائوزر، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۷، ترجمه‌ی مشترک (با امین کرمی).


https://t.me/MSandUs
نشر نی و فؤاد حبیبی
کتاب‌ها