غلامرضا کشاورز حداد | نشر نی

غلامرضا کشاورز حداد

غلامرضا کشاورز حداد، اقتصاددان و دانشیار دانشگاه شریف است. او فارغ‌التحصیل دکترای علوم اقتصادی با رتبه‌ی اول مدل در سال ۱۳۷۸ از دانشگاه تهران است و دو سال متوالی در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به عنوان استاد نمونه پژوهشی در دانشکده مدیریت و علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شده است.


g.k.haddad@sharif.edu
نشر نی و غلامرضا کشاورز حداد
کتاب‌ها