غلامرضا غفاری | نشر نی

غلامرضا غفاری

غلامرضا غفاری دانشیار گروه برنامه‏ريزی و رفاه اجتماعی و معاون آموزشی و تحصيلات تكميلی دانشكدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی مدرک كارشناسی را در رشته علوم اجتماعی و تعاون از دانشگاه علامه طباطبايی (1368)، كارشناسی ارشد را در رشتهٔ جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران (1371)، و دكتری را نيز در رشتهٔ جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران (1380) اخذ کرده است.


نشر نی و غلامرضا غفاری
کتاب‌ها